Koçin Kabilesi

Koçin Kabilesi

Kuzey Amerika'da Atabask dili konuşan Yerli kabileleri grubu,Alaska'nın doğusu ile Yukon Toprakların'da, yukon ve Peel Irmakları havzasında açık ve verimsiz araziye serpilmiş kozalak ormanlarıyla kaplı bir alanda yaşarlar.

"Halk" anlamına gelen Kuçin adı birbirinden ayrı çok sayıda kabile için kullanılır.Dilsel olduğu kadar kültürel bir içeriği de olan Kuçin adı altında hangi kabileleri toplamak gerektiği konusunda uzmanlar arasında kesin görüş birliği sağlanamamıştır.

Geçmişte Kuçinlerin olağan dışı bir toplumsal örgütlenmesi vardır.Her takım ya da alt gruba ayrılıyor , ama bu yapı hiçbir aşılanma ya da kalıtsal konum belirtmiyordu.

Erkekler önderlik ya da yiğitlik özelliklerine göre şef olurlardı.Koçinler ayrıca savaşçılıkları ve erkek ,kadın ya da çocuk olsun düşmanlarını acımasızca öldürmeleriyle ünüydüler asla tutsak almazlardı.erkeklerin görevleri savaşçılık,balıkçılık ya da avcılıktı.

Başlıca av hayvanları bir tür Kuzey Amerika ren geyiği ile çok iri ve yassı boynuzlu sığındı (mus). Kadınlar ise günlük işlerin yanı sıra taşıma işlerini yaparlar;genellikle karar alma sürecinin dışında tutulurlardı.Yaşlılar ve kendilerine bakamayanlar ise geleneksel olarak ölüme terk edilirdi.

Kuçinlerin en çok etkilendiği komşuları Eskimolardı.Ticaret ve savaş ilişkilerinin yanı sıra onlardan bazı kültürel özellikler de aldılar.Geyik derisinden dikilmiş giysiler (özellikle Eskimo başlıkları ve tek parmaklı eldivenleri), çeşitli av silahları ve kızak bunlar arasındaydı.

Güney ve doğudaki yerlilerle de yüzlerini ve saçlarını boyamak ,başlarına tüy takmak ,giysilerini saçak ve boncuklarla süslemek gibi birçok göreneği paylaşıyorlardı.Üstü kamış ve göknar dallarıyla örtülmüş küçük evleri kışın kardan yapılmış bir setle çevrilir ve tepedeki bir duman bacasıyla havalandırılırdı.

Kuçin dini ya da inanışlarıyla ilgili çok az bilgi bulunmasına karşın şölenleri, oyunları (özellikle güreş), şarkıları ve dansları çok iyi bilinir.

Günümüzde yalnızca 2 bin kadar Kuçin kalmıştır. Bunlar da Avrupa tarzı yaşam biçiminde oldukça etkilenmişlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder