Bol Güneşli Günler Dönemi - ( Ağaçkakan ) 21 Haziran – 22 TemmuzBol Güneşli Günler Dönemi - ( Ağaçkakan ) 21 Haziran – 22 Temmuz

Bol Güneşli Günler Döneminde dünyaya gelen insanları madenler alemindeki totemi kırmızı akik (karneol), bitkiler alemindeki totemi yabangülü, hayvanlar alemindeki totemi ağaçkakandır. Uğurlu renkleri gülpembesidir, Kurbağa kabilesindendirler.

Maden totemleri;

Diğer tüm akikler gibi kırmızı akik de ilk çağlardan beri dünyanın her yöresinde süs eşyası yapımında kullanılmış değerli bir taştır. Kırmızı rengi nedeniyle ilkel toplumlarda kanla bir bağlantısı olduğuna inanılırdı. Yaraların kanamasını durduracağı inancı yaygın olduğu için, kanayan yerin üzerinde ince sırıma bağlanmış bir akik taşı sallandırılır, taşın dairesel hareketlerinin kanı durduracağı ve yarayı iyileştireceği söylenirdi.

Birisine kırmızı akik armağan etmek yürekten gelen sevginin ve aşk ilişkisinin simgesiydi. Üzerinde bu taşı bulunduranların yüreklerinin sağlam, duygularının tüm sevgilere açık olacağına inanılırdı. Bazı anneler yüreklerini çocuklarının sevgisine ve gereksinimlerine açık tutmak için üzerlerinde kırmızı akik taşırlardı.

Bu burcun insanları evcil yaradılışlıdırlar, evleri fiziksel, ruhsal ve duygusal anlamlarda rahat ve güzelse dengeli kişiler olurlar. Taşları gibi yeni düşünce ve duygulardan çabuk etkilenirler, ancak değişiklik gerçekleştikten sonra, karar verdikleri bu yeni duruma sarsılmaz bir şekilde sıkı sıkı sarılırlar.

Ağaçkakan İnsanları taşarlı gibi sözcüğün soyut ve somut anlamında kanla ilişkilendirirler. Kanın sağlam bir bedende özgürce dolaşıp akması gibi bu insanlar da, yaşamla birlikte engel tanımaksızın akıp gidebilirler. Zor durumlarda insanın yanında ağaçkakan burcundan birinin bulunması çok iyidir, çünkü sezgi gücüyle zorluğun ana nedenini hemen bulur ve dikkatli bir şekilde yardımcı olarak kendini yeniden toparlamasını sağlar.

Bu insanlar yüreklerinden gelen sese göre davranırlar. Eğer bir Ağaçkakan İnsanı aşık olup severse, karşı taraftan olumsuz bir davranış gelmediği sürece bu, sağlam temelli ve kalıcı bir ilişki olacak demektir. Yüreklerindeki sevgi, çevrelerindeki her şeyi, bitkileri, madenleri, hayvanları ya da insanları coşkuyla sarar. 


 Bitki Totemleri;

Sayısız türküye, şiire esin kaynağı olan, çok sevilen yabangülüdür.

Mohawk kabilesinden yaşlı bir bitki uzmanının anlattığı efsaneye göre, Avrupalıların, Amerika kıtasına yerleşmesi sonucu bir gün çok kötü bir hastalık türeyecek ve tüm insanlığı tehdit edecektir. Bu hastalığın şifasını, efsaneye göre, Kızılderili kökenli birisi, yabangülü karışımından yapacağı bir ilaçla kullanacaktır.

Ağaçkakan İnsanları bitki totemlerinden, yaşam enerjileri düzgün aktığı sürece, çok çeşitli olanaklara sahip olduklarını öğrenebilirler. Güller gibi onlar da güzel insanlar olabilirler ve hem güzel hem de yararlı olarak diğer insanları etkileyebilirler.

Ağaçkakan İnsanlarında vahşi bir yan vardır. Doğal ortamlarında bulundukları zaman çok çekici kişilerdir. Gençlik çağlarında vahşi güzellikleriyle çevrelerine mutluluk saçarlar ve yapraklar solmaya başladığı zaman onun yerini olgunluk çağının bilgeliği alır.

Ağaçkakan İnsanları , kuşburnu gibi, ruhsal ve duygusal zenginliklerini yansıtan dış görünüşleri nedeniyle, topluluklar içinde sevilen ve aranan kişilerdir. Bu insanların aynı zamanda derin bir iç dünyaları vardır. Ancak, o dünyaya girebilmek için yeterli çabayı göstermek gerekir.

Huzursuz oldukları zamanlar Ağaçkakan İnsanları çevrelerine, bazı kişilerin kuşburnu için söyledikleri gibi kekremsi ve tatsız bir izlenim yayarlar. Böyle zamanlarda gerçekten tembel, isteksiz kişiler olur, gerçekçi ve elle tutulur işlerle uğraşacakları yerde, bulanık, belirsiz duygular arasında yitip giderler. Huzurları ve iç dengeleri yerindeyse, çevrelerindeki her şeyi çok iyi algılayıp yansıtabilirler. Böylece durumlarda, ruhsal-duygusal alanda bağımsız kararlar verebilir ve kararlarını uygularlar.


 Renkleri;

Ağaçkakan İnsanlarının rengi pembedir. Bu henüz olgunlaşmamış bir pembe ya da evrensel aşkın pembesi olabilir, bunun türü o insanın gelişme düzeyine bağlıdır. Yolunu ve yönünü henüz seçememiş bir Ağaçkakan İnsanı coşkun bir duygu denizinde çalkalanır ve hiçbir yerde huzur bulamaz.

Kurbağa Kabilesinin Etkisi;

Ağaçkakan İnsanlarının taşkın duygusallığı, Kurbağa kabilesinden oldukları için daha da yoğundur. Bu kabilenin üyeleri genellikle kendi duygularının güçlü ama başıboş nehrinde yüzerler.

Doğdukları Ay’ın Etkisi;

Güneyin Koruyucu Ruhu Shawnodese tarafından yönlendirilen üç ayın ilkinde dünyaya gelen Ağaçkakan İnsanlarının coşkun eğilimleri, Shawnodese’nin hızlı büyüme ve güven özellikleriyle daha da güçlenir. Bu nedenle Ağaçkakan İnsanları duygularını daha yoğun yaşarlar ve kendilerini her alanda geliştirip güven içinde olmak isterler.

Doğdukları ay olan “Bol Güneşli Günler Dönemi” hızlı atılımlarını biraz frenleyerek bu burcun insanlarını biraz dengeler. Çünkü güneşin büyük bir güçle parladığı bu mevsimde, gelişmenin yalnızca hızlı değil, doğru bir yönde olması gerekir. Güneş, insanın yüzeysel uğraşlar için harcadığı gücü kısarak ve doğru yöne yönlendirerek bu konuda yardımcı olur.

Hayvan Totemleri;

Hayvan totemleri, her yerde çok sık rastlanan ve gizemli bir kuş olan ağaçkakandır.

Kızılderililer için ağaçkakan özel bir kuştur. Cesaretin simgesi olarak görülür ve kanadındaki kırmızı renge dair efsane vardır. Bu efsaneye göre ağaçkakan, deprem ruhlarının çıkardığı bir yangını söndürüp insanlara yardım etmek isterken, alevlere çok yanaşmış ve kanatları kızarmıştır.

Trampet sesi çıkardıkları için de çok sevilirler. Bu sesin yüreğin atışını ve toprağın nabzını simgelediğine inanılır. Söyledikleri türküler nedeniyle de özel bir kuş sayılan ağaçkakanların tüyleri dinsel törenlerde kullanılır. Bu kırmızı tüylerin kanla ilişkisi olduğu söylenir ve savaş ruhlarına armağan olarak sunulur. Savaş sırığına bağlanan ağaçkakan tüyleri düşman güçlere karşı bir koruyucu gibidir. Başa takılan bir ağaçkakan tüyü, o kişinin şifa kabilesi üyesi olduğunu gösterir.

Bu burcun insanları tıpkı totemleri gibi yaşam içinde diledikleri şarkıyı çalıp söylemelidirler.

Ağaçkakan İnsanları çok evcildir ve diğer insanlardan çok daha fazla gerçek bir yuvanın özlemini duyarlar. Her uçuştan sonra dönüp gelecekleri rahat ve uyumlu bir yuva kurmadan mutlu olamazlar. Ancak bu uyumlu yuvada derinden bağlı oldukları kişilerin de bulunması gerekir.

Ağaçkakan Anne-Baba-Çocuk;

Ana-baba olarak dünyanın en sevgi dolu, en iyi kalpli insanlarıdır. Çocukları sevgileri ve koruma duyguları ile adeta sarıp sarmalarlar. Fakat ağaçkakanların aksine, yavruları büyüyüp, kendi başına hareket edecek çağa geldikleri zaman onlardan ayrılmakta zorluk çekerler. Sevgisini, çocuklarına özgürlüklerini verirken de gösterebilmek, bir Ağaçkakan İnsanının yaşamındaki en güç deneydir.

Bu burcun çocukları çok hırslıdır. Çocukluk dönemlerinde yeterince sevilip korunurlarsa, büyüdükleri zaman aynı sevgi ve güvenliği çevrelerine yayabilirler.Ağaçkakan İnsanları dinsel ve mistik bir yön taşırlar. Mistik eğilimleriyle gruplarda kişiliklerini bulur ve maddi alanda güvence sağladıktan sonra mistik eğilimlerini doyurmak isterler. Ağaçkakan İnsanları böyle bir grup buldukları, kendileriyle aynı düşünce eğilimlerini paylaşan insanlarla bir arada oldukları zaman büyük bir özveriyle çalışırlar. İçlerindeki sevgi selini doğru yönde akıttıkları inancıyla mutlu olurlar. Kendilerini ve ailelerini aşan daha büyük bir olguya, bir inanışa, bir kişiye bağlanarak ona hizmet etmek isterler.

Diğer burçlardan insanlar, Şifa Çemberinde bu burçtan geçerken;

Diğer burçlardan insanlar, Şifa Çemberinde bu burçtan geçerken, içlerinde sevme ve sevilme gereksinimi duyarlar. Aynı zamanda kendi algılama ve sezgi güçlerine güvenmeyi öğrenirler. Güvenli bir yuvaya sahip olmak, yaşamda ruhsal bir amacın bulunması ve yaşam güçlerinin doğru bir şekilde yönlendirilmesi de bu burçtan geçen insanların öğrenecekleri şeyler arasındadır.

Diğer Burçlarla İlişkileri;

Ağaçkakan İnsanları kendileri gibi Kurbağa kabilesinden olan Puma ve Yılan İnsanlarıyla iyi anlaşırlar.

Kaplumbağa kabilesinden olan Bozayı ve Kunduz İnsanlarıyla iyi bir uyum sağlarlar ve Yabankazı İnsanlarıyla bütünleşirler.

Kızılderililerde Burçlar ve Şifa Çemberi
Sun Bear ve Wabun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder