Dinlenme ve Arınma Dönemi (Susamuru) - (20 Ocak - 18 Şubat)

Dinlenme ve Arınma Dönemi
(Susamuru)
(20 Ocak - 18 Şubat)


20 Ocak'la 18 Şubat arasında yılın 2. ayı olan "Dinlenme ve Arınma Dönemi"nde dünyaya gelen insanların hayvanlar alemindeki totemi susamuru, bitkiler alemindeki totemi tellikavak ve madenler alemindeki totemi gümüştür. Uğur renkleri gümüş rengi, kabileleri Kelebektir.

***

Bu burcun insanları, madenleri gümüş gibi, herkes tarafından sayılan ve sevilen insanlardır. Gümüş, her biçime girebilen, yumuşaklığı, parlaklığı ve güzelliğiyle, ilk çağlardan bu yana insanların en çok değer verdiği iki maddeden biridir. İnkalar Dönemi'nde bile gümüş ocaklarının işletildiğini gösteren belgeler vardır. Amerika'da ise İspanyollar gelinceye kadar gümüş pek önemsenmiyordu.

Yüzyılar boyunca zenginliğin ölçüsü olarak kabul edilen gümüş, para basımında, takı ve bazı lüks ev eşyalarının yapımında en çok kullanılan madenlerdendir. Geçmişte soylu aileler bütün süslerini ve taçlarını gümüşten yaptırırlardı. Kiliselerde ayinlerde kullanılan çanaklar gümüşten dökülür, zenginler aynalarını gümüşle kaplarlardı.

Susamuru İnsanları da tığkı totemleri gibi yakınları ve arkadaşları tarafından beğenilen, sayılan, sevilen kişilerdir. Bir dostta aranılan çok değerli özellikleri taşırlar. Tıpkı gümüş gibi yumuşak huylu insanlardır. Her duruma kolayca uyum sağlayabilirler. İçlerinde, insanlara duydukları sevgiden gelen bir pırıltı taşırlar ve fiziksel yapıları nasıl olursa olsun bu pırıltı onlara bir güzellik verir.

Gümüş renginin birçok sihirli özelliği olduğu söylenir. Bedenle ruhu birbirine bağlayan şeyin, gümüşi bir kordon olduğuna inananlar vardır. Bazı dinlerde, gökyüzünde altın bir tabaka, onun üstündeyse gümüş bir tabaka bulunduğuna ve gümüş tabakanın aşkın en ince titreşimlerini simgelediğine inanılır. Geceleri gökyüzünden her yana ışıklar saçan Ay Nine'nin gümüş renginin, algılama ve esinleme gücünü, insanlar arasındaki duygu akımını arttırdığı öne sürülür.

***

Susamuru İnsanlarının gizemli yetenekleri olduğu söylenir. Bu burcun insanlarının sezgileri çok güçlüdür. Dış görünüşün altında yatan, insanları yüceltebilecek gerçekleri bulup ortaya çıkarmak isterler.

Enerjilerini iyi kullanmayı başarırlarsa, içlerinden ruhsal güçlerin akıp geçtiğini duyumsayacaklardır. Ayla gizemli bir ilişkisi olan Susamuru İnsanlarının derin bir iç dünyaları vardır, ancak genellikle bunu saklamaya çalışırlar. Duyguları çok yoğundur, fakat bu duygularını çevrelerine sezdirmezler. çekingen oldukları için değil, çevrelerini kendi duygusallıklarıyla etkilememek için böyle yaparlar. Bazı Susamuru İnsanları duygu dünyalarının derinliğini entellektüel tartışmalarla dengelemek isterler. Bu kişiler, o sırada tartışma konusu olan düşünceler ve akımlar üzerine derin, ayrıntılı ve ateşli tartışmalara girmekten hoşlanırlar.

Tartışmaya giriştikleri zaman, aynı kendilerine armağan ettiği bütün esinleri, bütün algılama güçlerini kullanarak, başkalarının düşüncelerini etkilemeye ve değiştirmeye çalışırlar. Böyle bir tartışmada Susamuru İnsanlarına karşıt düşünceyi kabul ettirmek çok zordur.

Susamuru İnsanları derin duygusallıklarını çok sayıda aşk ilişkisi kurmak için de kullanırlar, duygularının yoğunluğu ve çekici kişiliklerinin yardımıyla bunu kolayca başarırlar. Bu kişilere tartışmada karşı koymak ne kadar zorsa, duygusal alanda da karşı koymak o kadar zordur.

***

Bu totemin ayı, dinlenme ve arınmayı simgeleyen Waboose'nin 2. ayıdır. "Toprağın Yenilenme Dönemi"nin hemen ardından gelen bu ayda, güneş yeniden kuzeye yönelirken, toprağa ve toprağın tüm çocuklarına, gelişip serpilme dönemi başlamadan önce, bir dinlenme olanağı daha verir. Bir önceki ayda kendilerini gözden geçirmiş ve yenilemiş olan insanlar, bu ay içinde fiziksel, ruhsal, duygusal yönlerden arınarak, kendilerini gelecek mevsime hazırlamalıdırlar. Çünkü yeni mevsimde dinlenmeye ve esinlenmeye pek zaman kalmayacaktır.

***

Susamuru İnsanlarının bitkiler alemindeki totemi tellikavaktır. Bu ağaca bazı bölgelerde akkavak adı da verilir. Tellikavağın kabuğu gümüşe çalan kahverengidir, yaprakları koyu yeşil bir tonda ve gümüş gibi parlaktır. Hafif bir yaz rüzgarı tellikavağüın yaprakları arasından esip geçtiğinde, küçük çıngıraklar çalıyormuş gibi ses verir. Tellikavağın aı yaprakların bu titreşiminden gelir. Küçük, tek çenekli, içinde sayısız tohumları olan, bir demet halinde sarkan çiçekleri vardır. Her ağaç tek bir türden, dişi ya da erkek çiçek açar.

Kızılderili bitki uzmanlarına göre tellikavağın yaprakları, kabuğu ve sürgünleri uyarıcı, idrar söktürücü bir etki yapar. Yapraklardan ve kabuklardan demlenmiş bir tür çay, karaciğer ve sindirim sistemi bozukluklarında acı bir tonik olarak çok yararlıdır. Sinir bozukluğuyla isteri krizlerinde bu çayın sakinleştirici bir etki yaptığı ve sıtma ateşini düşürdüğü gözlenmiştir. Kızılderililer gövdelerinde birikmiş olan zehirli maddeleri, toksinleri, ilkbahar orucu sırasında tellikavağın yardımıyla bedenlerinden atarlardı.

Haftada bir kullanıldığı zaman tonik ve güçlendirici yerine geçen tellikavak çayı, önemli deri hastalıklarında, egzama, yara-bere yanık gibi durumlarda her gün kullanılırsa çok etkilidir. Bazı Kızılderili boyları, bu ağaçtan kazıyarak elde ettikleri tozu, pudra gibi bedenlerine sürerler, bazıları da ağacın iç kabuğunun tozunu katarakt tedavisinde kullanırlardı.

Susamuru İnsanları tellikavaktan, kendilerine yumuşak ve uyumlu bir şekilde gelen uyarıları, tıpkı kavağın yaprakları gibi hafif ve tatlı bir ezgiyle çevrelerine yaymayı öğrenebilirler. Totemleri ayrıca tüm rüzgarlara göğüs germeyi ve rüzgar ister alçaktan, ister yüksekten essin, her koşulda kırılmadan esnemek yeteneklerini fark etmetelerine yardım edebilir.

Susamuru İnsanları doğuştan esnektirler. Enerjilerinin her zaman olumlu ve düzenli bir şekilde akmasını sağlamak için bu özelliklerini korumayı bitki totemlerinden öğrenebilirler.

Tellikavağın yaprakları ve kabuklarından yapılmış bir çay Susamuru İnsanlarını bazen kapıldıkları bedensel gerginliklerden kurtarır, iç organlarının sağlığını korur. Bu burcun insanlarının genellikle ayaklarında ve kemiklerinde biriken toksinleri atmalarına da yardımcı olur. Susamuru İnsanları enerjilerinin akış düzenini korudukları sürece, sağlıklı insanlardır. Ancak bu enerji akımı -özellikle duygusal alanda- engellenirse, saman nezlesi, astım, bronşit gibi hastalıklara yakalanabilirler. Tellikavak bu gibi hastalıkların önlenmesinde onlara yardımcı olur.

***

Susamurlarını, pek çok doğa bilimcisi vahşi doğanın en sevimli ve en cana yakın hayvanlarından biri olarak niteler. ABD'de biri akarsu ve göllerde, diğeri denizde yaşayan iki tür susamuru bulunur. Denizde yaşayan susamurlarının soyu, yüzyılımızın başında neredeyse tükenmek üzereydi. Çünkü bu sevimli hayvancıklar, tanesi 2000 dolara kadar alıcı bulan, güzel ve değerli kürkleri nedeniyle, avcıların boy hedefi haline gelmişlerdi. Bir zamanlar susamurları rahatça deniz kıyılarında oynaşırlar, insandan kaçmadıkları için de kolayca avcıların eline düşerlerdi.

ABD'de Kaliforniya'nın kuzey kıyılarında günümüzde tek tük görülebilen susamurları yaşamlarının büyük bir bölümünü denizin içinde sürdürerek soylarını koruyabilmişlerdir. Denizin içinde yiyip içen, oynaşıp güneşleyen ve yavrulayan bu deniz samurlarının parlak koyu kahverengi renkleri vardır. Yer yer gümüş tellerle süslü olan bu kürk, çok sık ve ince tüylüdür. Ergen samurlarının yüzleri açık kahverengi, bıyıklarıysa beyazdır. Bütün samur türlerinde olduğu gibi onlarında ayak parmaklarında yüzgeç bulunur.

Tıpkı fok balıkları gibi susamurları da suyun içinde çok rahat hareket ederler ve yuvalarını su kıyılarında, kayalıklarda kurarlar, yosunlarla kapladıkları döşeklerinde dinlenir, eğleşir ve yavrularlar.

Susamurları 1-1.5 metre bıyunda, 15-30 kilo ağırlığında olabilir. Deniz samurları, akarsu samurlarından biraz daha büyüktür. Gelincik ailesinden olan susamurlarının derileri çikolata rengi, karın ve boyun bölgeleri ise açık gri renktedir. Akarsu ve göl samurları da tıpkı denizlerdeki kardeşleri gibi ancak suda yaşayabilirler. Susamurlarına genellikle Batı Amerika'nın büyük göllerinde, bataklıklarda, akarsularında rastlanabilir. Yuvalarını, su farelerinin açığı delikleri büyüterek ya da başka oyuklarda kurarlar. Hem karadan hem de denizden bu oyuklara ulaşan yollar yaparlar. Bazı samurlar, sazdan ve kamıştan Kızılderili kulübelerine benzeyen barınaklar inşa ederler.

Susamurlarının sindirim sistemi çok hızlı çalıştığı için doymaz bir iştahları vardır. Balıkla, kabuklu hayvanlarla, böceklerle ve bazı küçük tırnaklı hayvanları yiyerek beslenirler. Küçük kabuklu hayvanların kabuklarını taşla kırar, böylece alet kullanma özellikleriyle diğer hayvan türlerinden ayrılırlar.

Zengin bir dilleri vardır. Takırdama, bağırma, viyaklama, yutkunma, kıkırdama ve tıslama gibi sesler çıkarırlar. Çıkardıkları ses bazen bir mil öteden bile duyulabilir.

Susamurları vahşi hayvanların en erdemli, en oyuncu ve en meraklı türlerindendir. Beslenme, avlanma ya da güneşlenme zamanları dışında kendi aralarında oynarlar. Su kıyılarında kayak yerleri yaparlar ve tıpkı çocuklar gibi buralarda kayarak eğlenirler. Kayaklarını yazın çamurdan, kışın kardan yaparlar. Suyun içinde yunuslar gibi yüzen susamurları peşpeşe dizilip bata çıka "lokomotifçilik" oynarlar. Deniz yılanlarına ait pek çok efsanenin böyle oynaşan susamurlarından türediği düşünülebilir.

Kızılderililer susamurlarına çok değer verirlerdi. Midewiwin ve Ojibwa boylarından Kızılderililer susamuru derilerinden ilaç torbaları yaparlar ve bu torbaların iyileştirici bir güç taşıdığına inanırlardı.

Bazı efsaneler gelincik türünden gelen susamurlarının böylesine değişik ve olumlu davranış göstermelerini susamurlarının gelinciğin kötü şöhretini unutturmak, dünyaya iyi bir örnek vermek için çabaladıkları sonucuna bağlanmışlardır.

Susamurlarının huzurlu ve etkin bir aile yaşamı vardır. Çocukların eğitimine dişiler kadar erkek samurlar da katılır. Susamuru yavruları aile yuvasında, diğer vahşi hayvanlarda görülenden çok daha uzun bir süre kalırlar. Susamuru eşleri birbirleriyle yakından ilgilenirler. Eşlerden birisi ölürse, diğeri onun yasını aylarca tutar.

***

Bu burcun insanları sevilen ve aranan bir yaşam arkadaşıdırlar, onlar da totemleri gibi akıllı, cesur, esnek, yardımsever ve iyi yüreklidirler. Olağanüstü bir konuşma yetenekleri vardır ve diğer alanlarda olduğu gibi düşünceleri açıklamakta ve sözcükleri kullanmakta da çok ustadırlar.

Bu burcun insanları başka bir yönden de susamurlarına çok benzerler. Diğer insanlara yaşamda ilerlemeleri ve saygın bir duruma gelmeleri için yardımcı olmayı benimsemişlerdir. Güçlü sezgileri ve insancıl duygularıyla bu kişiler zamanlarının büyük bir bölümünü başka insanlara yardım etmekle geçirirler. Hatta yeni insanlarla tanışmaktan ve onlara şu ya da bu biçimde yardımlar tasarlamaktan zevk alırlar.

Keskin görüşleri ve sezgileriyle diğer insanlara yardımcı olurken yeni yeni olanaklar yaratmakta çok beceriklidirler.

Sosyal yardım tesislerinin kurulduğu ve geliştirildiği her yerde genellikle bir Susamuru İnsanının emeği vardır. Yardımseverlik, Susamuru İnsanlarının karakteristik özelliğidir. Bunu büyük çapta gerçekleştiremeseler bile, mutlaka kişisel çevrelerinde uygularlar.

Susamuru burcundan bir arkadaşınız varsa, şanslısınız demektir, çünkü o sizin için her zaman iyi bir dert ortağı ve güvenilir bir dost olacak, hatta başınız sıkıştığında parasal olanaklarını sonuna kadar kullanarak size yardımdan kaçınmayacaktır. Son derece pratik kişiler olan Susamuru İnsanları bu paranın harcanacağı alanın gerekliliği konusunda kuşkuya düşerlerse, önce bunu açıkça belirtirler. Görüşleri kabul edilmese ve sonuçtan kuşkulu olsalar bile yardımdan vazgeçmezler, ancak sabırla olayın sonucunu ve kendilerine başvurulacak zamanı beklerler. Bu kişiler üstün sezgileriyle kendilerini başka insanların yerşne koyabilir, onların en gizli duygu ve düşüncelerini anlayabilirler.

Susamuru İnsanları yumuşak, sevecen ve uysal yapılı olmalarına rağmen, karşılarındakinin doğru yolu bulması için esaslı bir "darbe"ye gereksinimi olduğunu düşünürlerse, bunu sağlamak için darbeyi indirmekten de kaçınmazlar. Enerji akımları düzgün olduğu sürece, hiçbir zaman yalnızca kötülük olsun diye, sert davranışlarda bulunmazlar. Kişisel intikam peşinde koşan Susamuru İnsanına çok ender rastlanır. Ancak bu kişiler, çok korkusuz ve cesurdurlar, durumun gerektirdiğine inanırlarsa, dostlarına ve iş arkadaşlarına sevimsiz gözükebilen davranışlarda bulunmaktan da kaçınmazlar.

Sezgili yaratılışları sonucu belirgin ruhsal yeteneklere sahiptirler. Birçok Susamuru İnsanı bu yetenekleriyle günlük yaşamda doğru kararlar verir ve bu kararların doğruluğuna sonra kendisi de şaşırır. Bunun üzerine kafa yormamış ve bu konuyu incelememişlerse, çoğu kez yeteneklerinin nereden kaynaklandığının farkına bile varmazlar. Bu burcun insanlarının ileri görüşlülüğü ve zaman zaman neredeyse geleceği okuyan düşler görmelerinin kaynağıda yine aynı sezgisel güçlerdir.

Susamuru İnsanları bazen, kendi iç dünyalarının derinliklerinde yatan güçlerden korktukları ve onları bastırmak istedikleri için yanlış bir yol tutabilirler. Entellektüel yanlarını geliştirip, içgüdülerinin sesine kulak tıkarlarsa hata ederler.

Böyle bir durum ortaya çıkarsa, çok mutsuz kişiler olurlar ve tüm olumlu özelliklerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar. Aynı zamanda sindirim sistemlerinde çeşitli rahatsızlıklar görülebilir.

Susamuru İnsanları içe kapanık bir havaya kapıldıkları zaman, hiç değilse çevreye uyum sağlama özelliklerini korumaya çalışmalıdırlar, yoksa güç akımının tamamen donması gibi tehlikeli bir durumla karşılaşabilirler. Böyle durumlarda yaşamlarının her alanında yanlış kararlar almaya başlarlar ve gerek arkadaşlarının, gerek aile çevrelerinin onları bu kısır döngüden kurtarması çok zor olur. Susamuru İnsanları her zaman sorunsuz çözümlere yatkın oldukları için kendi sorunlarının köklerine inmekte çok zorluk çekerler.

Kelebek kabilesinden olmaları, Susamuru İnsanlarının olumlu özelliklerini daha da arttırır. Kendi düşsel varlıkları, her zaman rüzgarlı imgelerle dolu olduğu için Susamuru İnsanları, gerçeklik duygusunu kaybetmemeye dikkat etmelidiler. Yoksa hiçbiri gerçekleşmeyen pek çok hayalle uğraşmak zorunda kalabilirler.

***

Bu burcun insanları, totemleri gibi sıcak yürekli, yumuşak ve sevecen birer ana-babadırlar. Çocuklarına, ölçülü ve onların kendilerini güven içinde hissetmesini sağlayacak kadar ilgi gösterir, aynı zamanda yeterli bir özgürlük alanı da bırakırlar. Çocukların gerçek bir gereksinimi olduğu zaman bunu hemen far edecek kadar duygulu ve anlayışlıdırlar. Zamanı gelince çocukların yaşama atılması, yetişkin birer insan olması için gerekli özgürlüğü de tanırlar. Fakat kendi düşlerini çocuklarına benimsetmeye çalışmaları bu burcun insanlarının olumsuz bir yönüdür. Duygusal enerji akımları düzensiz olduğu zaman böyle bir davranışa eğilim gösterirler, buna karşı dikkatli olmalıdırlar.

Çocukluk dönemlerinde Susamuru İnsanları genellikle uzak yerlere, uzak ülkelere gitmeyi ve oralarda yerleşmeyi düşlerler. Bu burcun insanlarının gelecekteki yaşamlarını kurmak için pratik beceri ve uyum kazanmaları bazen yıllar alır. Bu gelişim süreci içinde, onları her türlü tehlikeye karşı korumak gerekir. Çünkü dalgın ve hayalci olduklarından yaklaşan tehlikeleri görmeyebilirler. Susamuru İnsanlarının istekle ve korkusuzca kendi yollarını seçmeleri için yılların geçmesi gerekir.

Bu özellikleriyle, tıpkı susamuru yavrularına benzerler. Onlar da uzun süre yüzmekten korkarlar, ta ki ana-babaları onları kandırıp, su kıyısına getirip, yumuşak bir vuruşla suya atana kadar... Susamuru İnsanları kendilerini bir kez yaşamın akışı içinde bulunca, çocuklukta görülen tüm zorluklarla sorunlar kendiliğinden silinir gider...

***

İnsanlar yaşam çemberinde dönerken bu döneme geldikleri zaman, kendilerindeki algılama, sezgi ve yaratma güçlerini görebilir, bunları daha çok geliştirebilirler. Böylece içlerinde yepyeni sevecenlik hazineleri ve çevreye yardım isteği bulacaklardır. Bu burçtan geçerken, insanlar Toprak Ana'ya ve çocuklarına nasıl daha iyi hizmet edeceklerini düşünüp, yeni yeni planlar yapabilirler.

Susamuru İnsanları hemen herkesle çok iyi uyum sağlarlar, özellikle Mersinbalığı İnsanlarıyla bütünleşirler. Kendileri gibi Kelebek kabilesinden olan Geyik ve Karga İnsanlarıyla da çok iyi anlaşırlar. Fırtına Kartalı kabilesinden olan Aladoğan ve Wapiti İnsanları da iyi anlaştıkları burçlar arasındadır.


Kızılderililerde Burçlar ve Şifa Çemberi
Sun Bear ve Wabun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder