Böğürtlenlerin Olgunlaşma Dönemi - ( Mersinbalığı ) 23 Temmuz – 22 Ağustos

Böğürtlenlerin Olgunlaşma Dönemi  - ( Mersinbalığı )  23 Temmuz – 22 Ağustos

Böğürtlenlerin Olgunlaşma Dönemi”nde dünyaya gelen insanların madenler alemindeki totemi demir ve gröna, bitkiler alemindeki totemi ahududu, hayvanlar alemindeki totemi mersinbalığıdır. Uğurlu renkleri kırmızı, kabileleri Fırtına Kartalıdır.

Madenler Alemindeki Totemi;

Mersinbalığı İnsanlarının uğurlu rengi kırmızı olduğu için grönanın kırmızıya çalan renkleriyle bu ay arasında özel bir ilişki kurulur. Karneol gibi grönanın da yürek ve kanla ilişkisi olduğuna inanılır. Eskiden gröna parçacıklarından oluşan bir muska taşındığı zaman, bunun kalp hastalıklarına iyi geleceği söylenir, üzerine aslan işlenmiş bir grönanın insanı tehlikelerden koruyacağına, iyi ve saygın bir yaşam sağlanacağına inanılırdı. Bazı halklar da grönadan yapılmış bir kurşunun düşmanı yüreğinden vuracağına ve bu taşın cinsel gücü dengede tutacağına inanırlardı.

Romalılar ünlü kişilerin resimlerini bu değerli taşın üzerine işlerdi. İranlılar krallara özgü bir taş sayar, üzerine şahların resmini çizerlerdi. Kızılderililer ise grönayı törensel amaçlarla ve süs eşyası olarak kullanırlardı.

Mersinbalığı İnsanlarının ikinci maden totemi, dünyanın en sert madenlerinden olan demirdir.

Mersinbalığı İnsanlarına tıpkı madenleri gibi çok çeşitli ve değişik görünümlerde rastlanabilir, ama hepsinin kolayca fark edilen bazı özellikleri vardır. Gröna gibi genellikle iyi yürekli, duyarlı kişiler olarak dikkati çekerler. Eğer yüreklerinde taşıdıkları iyi ve dostça duygulara kulak verilirse, dengeli ve mutlu kişiler olurlar.

Yüreklerinin sesine uydukları sürece, sezgili ve keskin görüşlü insanlardır. Bazen açıkça ortaya çıkan, bazen de gizliden gizliye süren ileriyi görme ve sezme yetenekleri vardır. Bu yetenekleriyle kendilerini ve dostlarını bekleyen bazı tehlikeleri önceden görebilirler. Grönanın da böyle bir özellik taşıdığı söylenir.

Bu kişiler, keskin görüşleri ve duyumsama yetenekleriyle öyle sözler söylerler ki, söyledikleri şeyler dostlarının ya da düşmanlarının ta yüreğine işler. İyi birer dost oldukları kadar, korkulacak bir düşman da olabilirler. Aldatıldıklarına inanırlarsa bütün güçleriyle harekete geçer ve gerçekten çok yıkıcı şeyler yapabilirler.

İç dengeleri yerinde değilse kendi güçlerine karşı dikkatli olmalıdırlar. Bu beklenmedik, hesapsız bir biçimde ortaya çıkabilir ve öyle patlamalar yaratabilir ki, sonunda kendi yürekleri de bundan olumsuz biçimde etkilenebilir. Sonuçta hesapsızlık eğilimlerini daha da arttıran çeşitli hastalıklara yakalanabilirler.

Soylu, görkemli bir görünüş ve davranış biçimleri vardır. Bu özellikleri işe topluluklarda hemen göze çarparlar.

Bu ayda doğan insanlar, totemleri gibi çok yönlü ve yararlı kişilerdir. Sorunların üstüne üstüne giden bir karakterleri vardır. Cinlerin perilerin bile ürkeceği yollara atılmaktan çekinmezler. Çok cesurdurlar ve özelliklerini her zaman kanıtlamaya hazırdırlar. Yalnızca yaptıkları işi inanarak yapmalar gerekir, o zaman iyi yapacaklarından kuşku yoktur.

Bu insanların demir toteminden gelen belli bir sertlikleri, aynı zamanda yaşamda kazandıkları deneyimlerle sertleşme yetenekleri vardır. Bu madenle olan ilişkileri yürek ve kanla olan bağlantılarını güçlendirir. Karşılaştıkları kişilerde ve işlerde zaman zaman sıçramaları değişimler yaratmalarına neden olur. 


Bitkiler Alemindeki Totemi;

Bitkiler alemindeki totemi, çilekgillerin seçkin ve sevilen bir temsilcisi olan ahudududur.

Mersinbalığı İnsanlarının topluluk içinde göze çarpan ve sevilen kişi olma özellikleri bitki totemlerinin etkisiyle daha da güçlenir.

Mersinbalığı İnsanlarının çevreye yaydıkları izlenimle, dış görünüşlerinin altında gizlenen şey bambaşkadır. Bu özellik iki durumda belirgin bir şekilde görülür: bazıları ilk karşılaşmada çok saldırgan ve hırçın davranabilirler, ancak bu genellikle yumuşak ve kırılgan yüreklerini korumak için edindikleri bir davranış biçimidir. Bazılarıysa sanki sıcaklığın ve sevecenliğin simgesi gibidirler, ama onlara daha yakınlaşınca dikenli bir çalılıkla karşılaşmış gibi olursunuz. Bu çelişki aynı zamanda Mersinbalığı İnsanlarının tipik bir özelliğini daha ortaya koyar: dıştan çok dost görünmelerine ve herkese yakınlık göstermelerine karşın, duygularını başkalarından gizleme eğilimindedirler. Şu ya da bu nedenle hemen dikenlerini göstermeye hazırdırlar. Bu dikenler, onların dış kabuğunu aşıp gerçek benliklerini bulmaya çalışanlara karşı bir silah gibidir.

Bu burcun insanları çok duygusal kişilerdir. Başka insanların duyguları üstünde güçlü etkiler yarattıkları gibi, kendileri de başkalarının duygularından aynı güçle etkilenirler. Çok çabuk kırılırlar, ancak dışa karşı taşıdıkları gösterişli, bağımsız ve güçlü havayı bozacağını düşündükleri için kırılganlıklarını gizlemeye çalışırlar. Acılarını ve dertlerini de, dostça ve sıcak yürekli bir görüntü altına gizlerler. Fakat başkalarının kendilerine verdiği bir acıyı kolay kolay unutmazlar ve iç dengeleri bozulduğu zamanlarda, ince ince düşünüp intikam planları hazırladıkları da olur.

Psikolojik ve fiziksel sıkıntı anlarında çevrede bir Mersinbalığı İnsanı bulunmasında yarar vardır. Çünkü cesaretini size de aşılar ve böylece en güç en yıkıcı sorunlar bile çözülebilir. Bu konuda tıpkı kanayan yaraları durduran bitki totemine benzerler.


Uğurlu Renkleri;

Uğurlu renkleri, olgunlaşan ahududuların ve değerli gröna taşının kırmızısıdır. Bu renk büyük bir fiziksel enerjinin, yaşamla dolup taşan güçlü bir istemin ve doğal güçlerin simgesidir. Mersinbalığı İnsanları genellikle bunların tümüne sahiptirler. Yüreğin ve kanın kırmızı rengi, bu burcun insanlarının bunlarla olan özel ilişkisini de belirler.

Eğer renklerini, varlıklarının gelişmemiş yönlerinde göstermeye kalkarlarsa, bu kırmızı, hesapsızlığın, gururun, açgözlülüğün, hırsın ve kendini beğenmişliğin simgesi de olabilir.

Kırmızı renk, bu burcun insanları için hem bir onay hem de bir uyarıdır.

Bazı Mersinbalığı İnsanları her gün okuma ve dinlenme için belli bir süre ayırırlarsa bunun sağlıklarına ne kadar iyi geldiklerini göreceklerdir. Fakat dinginlik doğal yapılarında yoktur, bu yüzden öğrenmeleri ve geliştirmeleri gereken bir şeydir.
 
 Doğdukları Ay;

Bu burcun insanları Shawnodese’nin ikinci ayı olan “Böğürtlenlerin Olgublaşma Dönemi”nde dünyaya geldikleri için oldukça sıcak kanlı insanlardır. Shawnodese’nin onlara verdiği güven duygusu bu özelliklerini daha da güçlendirir. Shawnodese’un armağanı olan büyüme ve gelişme yolunu tutmadan önce, derinlik taşıyan bir alanda güven kazanmayı öğrenmelidirler.

“Böğürtlenlerin Olgunlaşma Dönemi” dışa açılma ayıdır. Bu ayda toprağın tüm çocukları Güneş Babaya açılır ve ona meyvelerini sunarlar.


Fırtına Kartalı Kabilesinin Etkisi;

Fırtına Kartalı kabilesinden oldukları için çevrelerine sıcak ve güçlü bir etki yayarlar. Enerjileri coşkundur, aynı anda birkaç değişik işle uğraşabilirler. Fakat bu kabileye olan bağları aynı zamanda kendilerini gereksiz yere tüketmeleri, sağlıklarını ve enerjilerini tehlikeye sokmamaları konusunda bir uyarıdır.


Hayvanlar Alemindeki Totemi;

“Böğürtlenlerin olgunlaşma Dönemi”nde dünyaya gelenlerin hayvan totemi, balıklar dünyasının kralı sayılan mersinbalığıdır. Mersinbalığı dinozorların yeryüzünden yer yüzünden kaybolmaya başladı çağlardan beri yaşayan çok eski bir balıktır.

Mersinbalığı, eskiden büyük göllerin yakınında yaşayan Kızılderililer tarafından “Balıkların Kralı” olarak adlandırılırdı. Hiawatha’ya bir ölüm kalım savaşı verdiren de mersinbalığıdır. Longfellow “Hiawatha Destanı”nda bu balığın başarılarını, cesaretini ve güçlü yüreğini kuşaktan kuşağa anlatılacak biçimde sonsuzlaştırmıştır.

Kızılderililer mersinbalığına büyük bir saygı beslerlerdi. Ojibwa soyunda, bir Mersinbalığı kabilesi vardır ve öncü kabilelerden sayılır. Ojibwalılar için mersinbalığı ruhsal derinliğin ve gücün simgesiydi.

Ne yazık ki, Avrupalılar bu balığa Kızılderililer kadar saygı göstermediler. Önceleri sık sık ağlarına takıldığı için onu bir baş belası olarak görüyorlardı, daha sonraları etinin ve havyar denilen yumurtasının lezzetini ve değerini öğrendikleri zaman neredeyse bu balığın kökünü kurutmaya kalktılar.

Hayvan totemleri gibi Mersinbalığı İnsanları da bulundukları her suda egemenlik kurmak isterler. Sanki önder olarak dünyaya gelmiş kişilerdir ve enerjileri düzenli aktığı sürece, haksever iyi niyetli bir yönetici olabilirler.

Yaşama uyum sağladıkları sürece, içlerinde tükenmez bir güç kaynağı ve ruhsal derinlik yatar. Ancak başka insanlar üzerinde egemenlik kurmaktan zevk alan kötü bir yönleri olduğunu unutmamalı, çok havalı ve herkese tepeden bakan bir biçimde davranmaktan kaçınmalıdırlar. Ruhsal sağlıklarını korurlarsa, böylesine egemenlik kurma istemlerinden de korunmuş olurlar.

Mersinbalığı gibi bu insanlarda çok sağlam bir korunma zırhı taşırlar. Yönetici oldukları zaman, bu zırha gereksinimleri vardır. Ancak insanlar arası yakın ilişkilerde bu zırhı bir yana atmasını bilmelidirler. Bunu öğrenemezlerse, çok kendini beğenmiş kişiler olurlar ve varlıklarının duyarlı yönlerini geliştirecek insancıl ilişkilerin sevecenliğinden yoksun kalırlar.


Mersinbalığı Anne-Baba-Çocuk;

Çok zeki, uyanık, hareketli çocuklardır ve tıpkı Aladoğan Çocukları gibi küçük yaşta evde egemenlik kurmaya kalkarlar. Onlara bu egemenlik hırsının, yalnız acı ve karışıklık yaratacağı anlatılmalıdır.

Mersinbalığı İnsanları sevgi dolu yürekleri ve sevecenlikleriyle iyi birer ana-babadırlar. Ancak çocuklarını denetleyip sınırlayarak, onlara gelişebilmeleri için yeterli özgürlüğü tanımamak eğilimindedirler. Onun için Mersinbalığı Çocuklarının öğrenmesi gereken şeyi bu burcun yetişkinlerinin d öğrenmesi gerekir. Zaten bir süre sonra ana-baba olarak kendilerinin de sürekli sınırlanmasından sıkılıp yorulurlar, yaşamlarını başka alanlarda geliştirmek için kendi işlerine bakar ve çocuklarına yeterli özgürlük alanı verirler.

Mersinbalığı İnsanları çocuklarının korunması konusunda gerçek birer sanatçı gibidirler ve ufukta belire her tehlikeye karşı onların haklarını büyük bir özveriyle savunurlar. Ancak bu davranışları zaman zaman çocukların cesaretinin ve kendilerine güvenlerinin gelişmesini de önleyebilir.


Diğer Burçlardan İnsanlar, Şifa Çemberinde Bu Burçtan Geçerken;

Diğer burçlardan insanlar, Şifa Çemberinde bu burçtan geçerken içlerindeki yaşam gücünün çok hızlı aktığını görürler. Kendi cesaretlerinin ve güçlerinin derinliğini kavrar ve o sırada uğraştıkları işlerde önderliği ele almayı deneyebilirler. Aynı zamanda bu dönemde içlerinde uyanan derin duyguları ve cinsel güçleri de deneyip bunları dengelemeyi öğrenirler.


Diğer Burçlarla İlişkisi;

Mersinbalığı İnsanları, Susamuru insanlarıyla bütünleşirler.

En iyi anlaştıkları burçlar, kendi kabilelerinden olan Aladoğan ve Wapiti İnsanlarıdır.

Kelebek kabilesinden olan Karga ve Geyik İnsanlarıyla da iyi anlaşırlar.

Kızılderililerde Burçlar ve Şifa Çemberi
Sun Bear ve Wabun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder