Karlı Günler Dönemi ( Wapiti ) 22 Kasım – 21 Aralık
Karlı Günler Dönemi  ( Wapiti ) 22 Kasım – 21 Aralık

 Karlı Günler Döneminde dünyaya gelen insanların madenler alemindeki totemi obsidiyen, bitkiler alemindeki totemi karaçam, hayvanlar alemindeki totemi Wapitidir. Fırtına Kartalı kabilesindendirler ve uğurlu renkleri siyahtır.

Maden Totemleri;

Wapiti İnsanlarının madeni olan obsidiyen “volkan camı” olarak da bilinir. Kimyasal yapısı granitle aynı olup, o da kuvars gibi demir magnezyumu içerir.

Obsidiyen Kızılderililerce çok kullanılırdı. Ok, mızrak uçları, çakılar ve çeşitli süs eşyaları yapmışlardır.Mayalar bu madenden aynalar, incecik süs eşyaları yaparlardı. Eski Mısırlılar bu taştan heykelcikler, biblolar oymuşlardı.

Obsidiyenin temel maddesi Toprak ananın bağrında yattığı için bu taşın, insanları toprak enerjisine bağlayan bir güç taşıdığına, bu güce saygı duymayı ve yararlanmayı öğrettiğine inanılır. Obsidiyenin başkalarının düşüncelerini yansıttığı ve böylece kendisini taşıyan kişiye, çevresindekilerin ruhunu okuma yeteneği kazandırdığı söylenir. Bu nedenle obsidiyen geleceği okuma, fal bakma gibi işlerde çok kullanılırdı. Obsidiyen parçalanarak, içindeki en düz ve parlak yüzeyli parçalar çıkarılır, bunların içine bakılırdı. Bu madenin insanı kötü ruhlardan koruduğu da söylenir.

Wapiti İnsanları taşları gibi parlak, saydam yapılı kişilerdir. Temel özelliklerini iyi geliştirip eğitmişlerse, bütün varlıklarını kaplayan bir pırıltı kazanırlar. Çevrelerindekilere iç dünyalarını da gösterebilirler. Ama bunu istedikleri ölçüde yaparlar.

Wapiti İnsanları taşları gibi yeni bir işe, yeni bir duruma alışmakta zorluk çekerler. Ancak alıştıktan sonra bunda kararlı bir biçimde direnirler. İçlerinde sürekli olarak bir ikilik taşıdıkları için, yaşamları boyunca bıçak sırtında yürürler.

Bu totemin insanları iç dünyalarında berraklığa kavuşmuşsa, çevreleri için iyi bir ayna, bir yansıtıcı olurlar. Böyle bir noktaya ulaştıkları zaman, karşılarındakinin ruhsal durumunu çözmesine yardım ederler. Bitki Totemleri;

Bitki totemleri karaçamdır

Karaçam odununun dumanını Kızılderililer “Terleme Kulübesi”nin hem içinde hem de dışında kullanırlardı.

Wapiti İnsanları kendilerine armağan edilen olanakları, verileri kullanır ve dengelerlerse, karaçam gibi görkemli insanlar olabileceklerini totemlerinin göz alıcı görünümünden öğrenirler.

Bu insanlar ağaçları gibi yumuşak ama güçlüdürler. Bu, hep doğru yola yönelebilmekten, başkalarını da kendileri için yararlı olan yollara yöneltmekten gelen içsel bir güçtür. Ancak bu güç, karakterlerinin sert olduğunu göstermez, tersine bu insanlar sıcak yürekli, yumuşak başlı, bazen de oldukça tutucu kişilerdir.

Wapiti İnsanları çevreleri üzerinde antiseptik ve çözücü bir etki yaparlar. Doğuştan gelen adalet duygularıyla her durumda gördükleri haksızlıklara karşı çıkarlar. Güçlü içgüdüleriyle başkalarının yüreğini de okuyabilir, ruhsal düğümlerini çözme konusunda yardımcı olurlar. Doğdukları Ay;

Batının Koruyucu Ruhu Mudjekeewis’in üçüncü ayı olan “Karlı Günler Dönemi”nde dünyaya gelmişlerdir. Aynı yönün diğer burçlarıyla beraber, Mudjekeewis’in kendi kendini inceleme yeteneği ve gücünden yararlanırlar.

Toprağın çocuklarının yenilenme dönemine hazırlandığı “Karlı Günler” de doğmuş olmaları kafalarından geçen düşünceleri inceleme, bunlardan yararlanma özelliklerini de güçlendirir. Bu dönemde dünyaya gelmeleri, Fırtına Kartalı kabilesinden gelen ateşli enerjilerini dengelemelerine yardım eder. Fırtına Kartalı kabilesinin en az ateşli üyeleri Wapiti İnsanlarıdır. Çünkü yılın bu soğuk dönemi onların ateşini biraz söndürür.

Renkleri;

Wapiti İnsanlarının uğrulu rengi, yeryüzünü örten gecenin siyahıdır. Gecenin siyahı, her şeyi yeniden doğurabilecek, her şeyi gizleyen ve örten siyahtır. Bu siyah aracılığıyla Wapiti İnsanları içgüdülerinin ve varlıklarının derinlerinden gelen bilgileri yüzeye çıkararak yaşamlarına yön verebilirler. Onların siyahı, zamanın önünde giden, tüm gizemleri açıklayabilecek siyahtır.

Kızılderililer için siyah, Mudjekeewis’in kendini sınama gücünü simgeleyen kutsal bir renktir. Bu renk sanıldığı gibi karanlık ve olumsuz özelliklerin değil, öğrenimin rengidir.


Hayvan Totemleri;

Wapiti İnsanlarının hayvan totemi, geyik ailesinin kralı sayılan Wapitidir. Totemleri gibi soylu bir izlenim yaratırlar. Gururlu ve dik duruşları, dengeleri yerindeyse, saygı ve sevgi uyandıran bir havaları vardır. Kendi içine dönük oldukları, okudukları, duydukları, yaşadıkları şeyleri özümleyebildikleri için genellikle dış görünüşle öğrencilerini etkileyen iyi bir öğretmen gibidirler.

Totemleri gibi bu insanlarda, ruhsal alanlarda ve diğer konularda yükseklere tırmanmak için uğraşırlar. Derin hissetme güçleri, başkalarının girmek istemeyeceği alanların kapılarını onlara açar. Sağlam içgüdüleri ile ne zaman yükselmeleri, ne zaman dünyadaki gerçek yerlerine dönmeleri gerektiğini iyi bilirler.

Gerekli gördükleri zaman başkalarının yönetimine girseler de, çok güçlü bir bağımsızlık eğilimleri vardır. Bazen de kendi düşüncelerinin yaylarına çekilerek, çevreleriyle olan bağlarını adeta koparırlar. Varlıklarının derinliklerini gizlemekten hoşlandıklarından gerçekten açılmalarını gerektirecek yakın ilişkiler kurmaktan kaçabilirler. Bu noktaya ulaşırlarsa, bedensel olarak değilse bile düşünsel olarak böyle bir ilişkiden uzaklaşırlar.

En derin duygularını saklamaya çalıştıkları halde, çevrelerinde sıcak, açık bir izlenim yaratırlar ve bu ikilik hem kendilerine hem de onları sevenlere büyük acılar verebilir. Bir gün sıcak kalpli sevgi dolu, yardımsever bir insan izlenimi verirler, ertesi gün ilgilerini keserek her şeyi akışına bırakırlar. Ancak hızlı bir duygusal değişim göstermezler, hoşnutsuzluklarını dile getirmekte büyük zorluk çekerler. Durur duru ve sonunda birden patlarlar.

Wapiti İnsanı bir şeye karar verirse, onu bundan vazgeçirmek çok zordur. Kararlı insanlardır, kararlarının doğruluğuna inandıkları zaman korkusuz davranırlar. Hayvan totemlerinin erkek temsilcileri gibi bu insanlar abartılmış bir biçimde de olsa, haklı çıkmayı severler.


Wapiti Kadın-Erkek-Çocuk;

Bu burcun erkekleri, kadınlar söz konusu olunca, totemleri gibi büyük bir rekabete girişirler. Belli bir ilişkiyi tamamen sona erdirmek istemezler ve eski kız arkadaşlarıyla bağlarını koruyarak kendilerine bir harem kurmak isterler.
Baba olmak konusunda pek istekli değildirler, ama çocukları büyüdükçe onlara kendi bilgilerini aktarma konusundaki istek ve heyecanları artar.

Wapiti kadınları iyi birer anadır. Çocuklarına yeterli zaman ayırarak sevgiye, beslenmeye ve bakıma ihtiyacı olduğu sürece gereken ilgiyi gösterirler. Yavruları büyüdükçe bağlarını yavaş yavaş azaltırlar ve çocuklar kendi başına karar verecek çağa geldikleri zaman tam anlamıyla koparırlar.

Wapiti çocukları küçük yaşlarda çok çekingendirler, büyüdükçe erken olgunlaşan çocuklar haline gelir, gördükleri, duydukları her şeyi çabucak öğrenirler. Düşünceli ve temkinli çocuklardır.ancak bazen tam bir öfke krizine kapılır, onların sakin halini bilen kişileri şaşırtırlar.

Diğer Burçtan İnsanlar, Şifa Çemberinde Bu Burçtan Geçerken;

Diğer burçtan insanlar, Şifa Çemberinde bu burçtan geçerken, ileriyi görme, kendini tanıma yeteneklerini, varlıklarının soylu yanını görür, Şifa Çemberinde dönerek kazandıkları bilgileri başkalarıyla paylaşmanın erdemini anlarlar.

Diğer Burçlarla İlişkileri;

Wapiti İnsanları Fırtına Kartalı kabilesinin diğer üyeleri olan Aladoğan ve Mersinbalığı İnsanlarıyla anlaşırlar.

Kelebek kabilesinden olan Susamuru, Geyik ve Karga İnsanları da iyi anlaştıkları burçlardır.

Geyik İnsanlarıyla birbirini bütünler.Kızılderililerde Burçlar ve Şifa Çemberi
Sun Bear ve Wabun

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder