Kayapalar Kabilesi

Kayapalar Kabilesi

Ekvador'un batısındaki kıyı düzlüklerinde yaşayan Güney Amerika Yerlileri.

Bölgede günümüze değin varlığını sürdürebilen az sayıdaki yerli topluluğundan biri olan Kayapalar,komşu Kolorado halkının diliyle benzerlik gösteren , Çipça öbeğine bağlı bir dil konuşurlar.Koloradolar gibi ,Kayapalar da And Dağlarında yaşayan halkların soyundan geldiklerine inanırlar.1970 başlarında sayılarının yaklaşık 3 bin olduğu tahmin edilmekteydi.

Tarım,balıkçılık ve avcılık yapan Kayapalar,muz,manyok,şekerkamışı,tatlı patates,yam ve biber yetiştirir.Önemli olmamakla birlikte hayvancılıkta yaparlar.Ayrıca çevrede bol miktarda bulunan balık ve kabuklular ile ormanda yaşayan hayvanları avlarlar.Tipik bir Kayapa yerleşmesi ,tropik ormanlardaki dere ya da ırmak kıyılarında kurulan ve tek tek ailelerin oturduğu evlerden oluşur.

Geleneksel evler kazıklarla desteklenmiş saz damlı yapılardır;evler çoğunlukla çitle çevrilmez.Kadınlar bellerine ,ayak bileğine kadar uzanan etekler sararlar.

Erkekler ise dar,ksa pantolon ve patiska gömlek giyerler.

Dokumacılık,çömlekçilik ve ahşam işçiliğini temel el sanatlarıdır.

Kayapaların dinleri,kataloklik ve putpreslik karışımı die bilinmekte.siyasal örgütlenmesi babadan oğlula geçen şeflik kurumu ile ikincil derecede görevlilere dayanır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder