Karip Kabilesi

Karip Kabilesi

ispantol istilası sırasında ,Güney Amerika kıyılarına komşu bölgelerde ve Küçük Antiler'de yaşayan Amerikan Yerlileri.Antil denizinin bir başka adı olan Karayip "Karip" sözcüğünden türemiştir.

Dilbilim açısından ise Karip,yalnız Antiller'deki Kariplerin dilini değil,aynı zamanda Güney Amerika 'da konuşulan pek çok akraba yerli dilini de kapsayan bir dil öebğini belirtir.

Savaşçı bir halk olan Karipler,Amerika anakarasından Küçük antiller'e gelerek buradaki Aravakları adalardan sürmüşlerdi.İspanyol istilası başladığında da topraklarını giderek genişletmekteydiler.

Karip dilini yalnızca erkekler konuşur.Kadınlar ise Aravak dili konuşurdu.Karipler savaşta yendikleri halkların kadınlarını köle-eş olarak alıkoyar erkeklerini ise işkenceyle öldürürlerdi.

Denizcilikte usta olan ada Karipleri,kütükleri oyarak yaptıkları geniş geniş kanolarıyla uzak yerlere saldırılar düzenlerdi.Savaşçılık temel uğraş olmanın yanısıra büyük bir toplumsal değer taşırdı.

İç çatışmalar da yaygındı ;belirgin otoritesi olan bir önderleri,askeri örgütlenmesi ya da heyerarşik yapıları yoktu.Her erkek iyi bir savaşçı olmak için kendi başına çabalar ve bireysel kahramanlıklarıyla övünürdü.

Güney Amerika anakarasındaki Karipler,Guyanalar'da ve Amazon ırmağının güneyinde yaşarlardı.Antil Karipleri kadar olmasa da savaşçı topluluklardı.Küçük özerk yerleşmeerde yaşarlar.Manyok ve başka tarım ürünleri yetiştirirlerdi; ok atan ve yayla avlanırlardı.

Tropik orman halklarına özgü bir kültürleri vardı.Karip dili konuşan öteki kabileler de ,Guyana Karipleri gibi bugünkü Vanezuela-Kolombiya sınırı boyunca uzanan bölgede ,ormanlık And Yamaçlarının batısında yaşarlardı.Guikurular,Bakairiler ve Karip dili konuşan öteki halklar ise Brezilya'nın orta kesiminde , Xingu Irmağının kaynak suları boyunca yerleşmişti.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder