Pueblo Kabilesi

Pueblo Kabilesi

Güneybatı bölgesinin Tarihöncesi ve sonraki halkları arasında en ünlüsü Pueblo'lardır. Puebloların ataları, taştan ve kerpiçten, çok çok düzenli konutlar ve köyler inşa etmişlerdi.

Pueblo adı İspanyolca'da köy anlamına geliyordu. Ama bu kültürün İS 1. binyıla tarihlenen başlangıç dönemiyle ilgili veri gene de çok azdır. Pueblolar, dikdörtgen ve yarımay biçimindeki konutları uzun süre kullanmışlar, orta direkli bu kerpiç evlerin yerini giderek taş-kagir yapılar almıştır. Mısır ve darı tarımında verim artışı kültürel yaşamı etkilemiş ama çömlekçilik, hasırcılık ve dokumacılık gibi sanatlar çok gelişmemiştir.

Klasik Pueblo dönemi, İspanyol fetihlerinden önce İS 1050-1300 arasında yaşandı. Kayalıklar üzerinde kurulan büyük evler Mesa Werde ve büyük dizi evler Peblo Bonito bu dönemde yapıldı.

En önemli gelişme ise çömlekçilik ve mimarlıkta görüldü. Büyük dizi evlerde oda sayısı 20-1.000 arasında değişirdi. Duvarlar, ağır yükleri taşıyacak kalınlık ve sağlamlıkta yapılırdı. Her büyük yapı, gerçekte, eksiksiz bir köy yerleşmesiydi. Yalnızca üst katlarda pencere ve kapı boşluğu bırakıldığı için, konutlara ancak çatıdan ve merdivenle girilebilirdi.

Açık havada yaşamaya elverişli balkon ve teraslar da vardı. Bu görkemli konutların terk edilmesi Pueblo'ların sonunu belirledi. Göçebe Atabasklar, Navaholar ve Apaşların bölgeye girmesi, 13.yüzyıl sonlarında yaşanan uzun süreli kuraklıkla ve ona bağlı bir yönetim bunalımı da sonu hızlandırmış olabilir. Pueblolar,İS 1300-1700 arasında güneye ve doğuya göç ederek yeni köy yerleşmeleri kurmuşlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder